Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Över hälften av huvudtitlarna i budgeten för 2022 godkända

Publicerad 16-12-2021 13:15

Över hälften av huvudtitlarna i budgeten för 2022 godkända

I behandlingen av budgetpropositionen för 2020 har riksdagen redan godkänt största delen av huvudtitlarna. Hittills har riksdagen godkänt huvudtitlarna enligt finansutskottets betänkande (FiUB 33/2021). Responsdebatten direktsänds på webben. 

Hittills godkända huvudtitlar:
Huvudtitel 21 Riksdagen
Huvudtitel 22 Republikens president
Huvudtitel 23 Statsrådets kansli
Huvudtitel 26 Inrikesministeriets förvaltningsområde
Huvudtitel 27 Försvarsministeriets förvaltningsområde
Huvudtitel 28 Finansministeriets förvaltningsområde
Huvudtitel 30 Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
Huvudtitel 31 Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
Huvudtitel 33 Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
Huvudtitel 35 Miljöministeriets förvaltningsområde

Responsdebatten fortsätter enligt följande:

Torsdagen den 16 december kl. 17. Allmän debatt om huvudtitlarna 32 (arbets- och näringsministeriet) och 25 (justitieministeriet). 

Fredagen den 17 december kl. 10. Omröstning om huvudtitlarna 25 och 32. Allmän debatt om huvudtitlarna 24 (utrikesministeriet) och 29 (undervisnings- och kulturministeriet).

Måndagen den 20 december kl. 12. Omröstning om huvudtitlarna 24 och 29 samt avdelningarna för inkomster och räntor på statsskulden (huvudtitlarna 11–13, 15 och 36) samt allmänna motiveringarna.

Finansutskottets betänkande (FiUB 33/2021)
Mer om behandling av statsbudgeten 2022​

Kategorier
Plenum; Budgeten