Finlands IPU-grupp grundades för 100 år sedan

Publicerad 07-05-2020 13:00
Redigerad 07-05-2020 13:08

Bild av ett postkort som trycktes i samband med Interparlamentariska unionens församling 1955 i Finland. Bak på postkortet står "XLIV Conference de L´Union Interparlementaire. Conference of Inter Parliamentory Union. Helsinki 1955. Copyright Laatukortti.​"

Finlands IPU-grupp grundades för 100 år sedan

Det har gått hundra år sedan Finland anslöt sig till Interparlamentariska unionen IPU (Inter-Parliamentary Union). Finlands parlamentariska grupp bildades den 7 maj 1920 och sedan 1921 har riksdagens delegation deltagit i så gott som alla IPU-konferenser, dvs. församlingar.

Första ordförande för Finlands parlamentariska grupp var Osmo Mantere (Framstegspartiet). Aktiva i början var också Santeri Alkio (Agrarförbundet), Paavo Virkkunen (saml) samt Hjalmar Procopé (sv), som brevväxlade flitigt med IPU:s norska generalsekreterare. 

Johannes Virolainen (cent) är den finländare som hittills nått den högsta posten i IPU. Han valdes till organisationens ordförande år 1982. Finland ordnade IPU- församling år 1955 och 1983.

IPU bildades 1889 och är världens äldsta och största interparlamentariska samarbetsorganisation. Organisationen utgör ett globalt diskussionsforum för parlamentariker och syftar till att främja fred och demokrati. Organisationen har för närvarande 178 nationella parlament som medlemmar. Dessutom finns det nio associerade medlemmar, däribland Europaparlamentet och Europarådet.

Mer om Finlands IPU-grupp
Bild av Hjalmar Procopés telegram den 22 maj 1920 till IPU:s generalsekreterare om grundandet av Finlands IPU-grupp

Kategorier