Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Interpellation om invandring och ekonomi

Publicerad 07-10-2021 13:00
Redigerad 07-10-2021 13:03

​Riksdagsledamöterna Riikka Purra (sannf), Harry Harkimo (liik) och Ville Tavio (sannf) överlämnade interpellationen till riksdagens lagstiftningsdirektör Tuula Kulovesi.

Interpellation om invandring och ekonomi

Sannfinländarnas riksdagsgrupp lämnade torsdagen den 7 oktober in en interpellation om invandringspolitiken och ekonomin. Liike Nyt-rörelsens riksdagsgrupp deltar i interpellationen om invandringspolitiken.

Interpellationens första undertecknare är riksdagsledamot Riikka Purra (sannf). Interpellationen är den fjärde för i år och den nionde för den här valperioden.

Interpellationen är en fråga som minst 20 riksdagsledamöter ställer till regeringen eller en minister om ett ärende som hör till ministerns ansvarsområde i syfte att mäta regeringens eller ministerns förtroende. Regeringen ska besvara interpellationen i plenum inom 15 dagar. Efter att ha fått svar på interpellationen debatterar riksdagen ärendet och avslutar debatten med omröstning om förtroendet för regeringen eller ministern.

Interpellation IP 4/2021​ 

Kategorier