Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Jämställdhetsombudsmannen överlämnade sin berättelse till riksdagen

Publicerad 27-04-2022 14:30

Jämställdhetsombudsmannen Jukka Maarianvaara överlämnade sin berättelse till riksdagens talman Matti Vanhanen. ​​

Jämställdhetsombudsmannen överlämnade sin berättelse till riksdagen

Jämställdhetsombudsmannen Jukka Maarianvaara överlämnade sin berättelse om jämställdhetsläget i Finland till riksdagens talman Matti Vanhanen onsdagen den 27 april. 

I sin berättelse ger jämställdhetsombudsmannen rekommendationer och förslag till lagändringar bland annat för att bekämpa diskriminering på grund av graviditet och familjeledigheter, att öka lönetransparensen, att förbättra ställningen av könsminoriteterna och att ingripa i sexuella trakasserier. 

”Även om utvecklingen har varit positiv bör man inte ta jämställdhetens framskridande i Finland för givet. Coronapandemin påverkade könen på olika sätt och konsekvenserna ska bedömas. För närvarande görs det även försök att försvaga jämställdheten mellan könen bland annat av antigenderrörelsen och med konservativa attityder”, säger jämställdhetsombudsmannen Jukka Maarianvaara.

Jämställdhetsombudsmannen lämnar sin berättelse till riksdagen vart fjärde år. Den nu överlämnade berättelsen är den andra i sitt slag. 

Jämställdhetsombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet och verkar inom justitieministeriets förvaltningsområde. Jämställdhetsombudsmannens uppgifter är att övervaka att lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män åtföljs, att bidra till att jämställdhetslagens syfte uppnås samt att följa upp att jämställdheten genomförs på olika områden i samhället. 

Jämställdhetsombudsmannens berättelse till riksdagen 2022 (pdf)
Jämställdhetsombudsmannens rekommendationer 2022 (pdf)​

Kategorier