Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Justitieombudsmannen överlämnade sin berättelse för år 2020 till talmannen

Publicerad 17-06-2021 12:00
Redigerad 18-06-2021 13:00

​På bilden från vänster justitieombudsman Jääskeläinen, biträdande justitieombudsman Maija Sakslin, biträdande justitieombudsman Pasi Pölonen och talman Anu Vehviläinen. ​

Justitieombudsmannen överlämnade sin berättelse för år 2020 till talmannen

Riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinen överlämnade torsdagen den 17 juni sin verksamhetsberättelse för år 2020 åt riksdagens talman Anu Vehviläinen.  Berättelseåret 2020 var igen ett rekordår för justitieombudsmannens verksamhet med ett rekordantal klagomål.

År 2020 inkom sammanlagt 7059 klagomål Det är cirka 13 procent fler än år 2019. Situationen som berodde på COVID-19 var också oförutsedd. Nästan 1000 laglighetsövervakningsärenden som på ett eller annat sätt hänförde sig till COVID-19-epidemin inkom under verksamhetsåret. 

Berättelsen inleds med justitieombudsman Jääskeläinens och de biträdande justitieombudsmännen Maija Sakslins och Pasi Pölonens anföranden.

Kategorier