Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Lagen om äldreombudsmannen i första behandling

Publicerad 16-06-2021 14:40
Redigerad 17-06-2021 15:10

Lagen om äldreombudsmannen i första behandling

Riksdagen godkände onsdagen den 16 juni i första behandling förslaget till lag om äldreombudsmannen. Äldreombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet med uppgift att främja tillgodoseendet av de äldres rättigheter. Innehållet i lagförslaget godkändes enligt social- och hälsovårdsutskottets betänkande (ShUB 15/2021). 

Genom lagen inrättas en självständig och oberoende myndighet, som bevakar de äldres ställning och tillgodoseendet av de äldres rättigheter i vid mening i alla sektorer av samhället och för fram sina iakttagelser och de äldres perspektiv i den samhälleliga diskussionen och beslutsfattandet. Äldreombudsmannen tar också initiativ och ger utlåtanden, utarbetar utredningar och publicerar rapporter.

Äldreombudsmannen har inte behörighet att avgöra klagomålsärenden i enskilda fall, utan tyngdpunkten i uppgifterna ligger på uppföljning och utvärdering samt påverkan i förväg.

Ärendet tas ännu upp till en andra behandling i plenum. 

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande (ShUB 15/2021)​

Kategorier