Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Lagringstiden för anteckningar om betalningsstörningar förkortas

Publicerad 06-04-2022 14:35

Lagringstiden för anteckningar om betalningsstörningar förkortas

Riksdagen har godkänt ändringen av kreditupplysningslagen (RP 109/2021). Genom ändringen förkortas lagringstiden för anteckningar om betalningsstörningar till en månad. 

I fortsättningen stryks anteckningen om betalningsstörningar en månad från det att den som svarar för kreditupplysningarna har fått kännedom om betalningen. Dessutom förlänger en ny betalningsanmärkning inte längre lagringstiden, utan lagringstiden för en betalningsanmärkning är oberoende av andra betalningsanmärkningar.

Den förkortade lagringstiden gäller de vanligaste anteckningarna om betalningsstörning som registreras som personkreditupplysningarna och företagskreditupplysningar.  

Ändringarna avses träda i kraft så snart som möjligt med undantag för de ändringar som gäller lagringstiderna för anteckningar om betalningsstörningar, som avses träda i kraft sex månader senare. Genom ett senare ikraftträdande beaktas de ändringsbehov som föranleds bland annat av datasystemen hos dem som bedriver kreditupplysningsverksamhet.

Riksdagens uttalanden

I samband med behandlingen godkände riksdagen tre uttalanden i enlighet med lagutskottets betänkande. 

Riksdagen förutsätter att regeringen

  • följer hur reformen för att förkorta lagringstiderna för uppgifter om betalningsstörningar fungerar och vilka konsekvenser den har samt lämnar en utredning om saken till lagutskottet före utgången av 2026,
  • följer hur reformen för att förkorta lagringstiderna för uppgifter om betalningsstörningar och den eventuella reformen gällande ett positivt kreditupplysningsregister fungerar tillsammans och vilka de samlade konsekvenserna är samt lämnar en utredning om saken till lagutskottet senast fyra år efter det att det positiva kreditupplysningsregistret tagits i bruk och
  • tillgodoser Utsökningsverkets behov av tilläggsanslag för att målen för reformen av lagringstiderna för uppgifter om betalningsstörningar ska kunna nås.

Lagförslaget godkändes enligt lagutskottets betänkande LaUB 3/2022​

Kategorier