Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Lagutskottet har fått klart sitt betänkande om medborgarinitiativet om att avskaffa straffbarheten vid användning av cannabis

Publicerad 28-04-2022 15:00

Lagutskottet har fått klart sitt betänkande om medborgarinitiativet om att avskaffa straffbarheten vid användning av cannabis

Lagutskottet lämnade torsdagen den 28 april sitt betänkande (LaUB 6/2022) om medborgarinitiativet för att avskaffa straffbarheten vid användning av cannabis (MI 5/2020).

Lagutskottet föreslår i sitt betänkande att lagförslaget i medborgarinitiativ förkastas.

I betänkandet ingår en reservation. 

Lagutskottets betänkande LaUB 6/2022​

Kategorier