Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Läroplikten förlängs till 18 år

Publicerad 15-12-2020 12:10
Redigerad 15-12-2020 12:14

Läroplikten förlängs till 18 år

​Riksdagen har tisdagen den 15 december antagit den nya läropliktslagen. Enligt lagen utvidgas läroplikten till 18 års ålder. Lagförslaget godkändes enligt kulturutskottets betänkande (KuUB 15/2020).

Den utvidgade läroplikten innebära att ungdomar som slutför sin grundskoleutbildning måste söka sig vidare till en yrkesutbildning eller ett gymnasium. De unga kan också välja att slutföra sin läroplikt genom en utbildning vars syfte är att förbereda för kommande studier på andra stadiet, till exempel tionde klasser och folkhögskolor. Läroplikten upphör när den unga fyller 18 år eller avlägger en examen på andra stadiet före det.

En utvidgad läroplikt förutsätter att utbildningen på andra stadiet är helt avgiftsfri för studerande som omfattas av den utvidgade läroplikten. Avgiftsfriheten omfattar förutom redan nu avgiftsfria undervisningen och den dagliga måltiden, de läroböcker och andra material som behövs i undervisningen samt de fem prov som krävs för avläggande av studentexamen. Även skolresor blir avgiftsfria på andra stadiet för studerande som omfattas av den utvidgade läroplikten. Avgiftsfriheten fortsätter till utgången av det kalenderår då den studerande fyller 20 år.  

Avsikten är att lagen träder i kraft den 1 augusti 2021 och att den gäller för första gången de unga som avslutar den grundläggande utbildningen våren 2021. 

Omröstningsresultatet
Kulurutskottets betänkande (KuUB 15/2020)​

Kategorier
Ungdomensriksdag