Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Ändringen av lotterilagen i remissdebatt

Publicerad 05-10-2021 18:00
Redigerad 06-10-2021 09:18

​Inr​ikesminister Maria Ohisalo (gröna) presenterade regeringens proposition för riksdagen.

Ändringen av lotterilagen i remissdebatt

Riksdagsbehandlingen av ändringen av lotterilagen (RP 135/2021) började tisdagen den 5 oktober med remissdebatt. Det viktigaste målet med ändringen är att minska de skadeverkningar som penningspel ger upphov till. 

Genom ändringen utvidgas den obligatoriska identifieringen till att gälla alla Veikkaus Ab:s penningspel. Övergången till obligatorisk identifiering sker stegvis så att obligatorisk identifiering för andra penningspel än skraplotter tillämpas från ingången år 2023. I fråga om skraplotter (snabblotterier med penningvinst) sker övergången till identifiering vid ingången år 2024.   

En heltäckande obligatorisk identifiering gör det möjligt att effektivt förebygga och minska skadeverkningar av penningspel. Identifieringen möjliggör begränsningar för spelande, spelspärrar och andra sätt att kontrollera spelandet.

Genom ändringen preciseras också bland annat innehållet i och metoderna för tillåten marknadsföring. Även övervakningen av marknadsföring som strider mot lotterilagen effektiviseras.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för år 2022 och avses bli behandlad i samband med den.

Efter remissdebatten remitterades ärendet till förvaltningsutskottet för vidare behandling.

Regeringens proposition RP 135/2021 med behandlingsinformation​

Kategorier