Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Riksdagen godkände medborgarinitiativet för att förhindra privatisering av vattentjänster

Publicerad 08-09-2021 17:00
Redigerad 09-09-2021 11:00

Riksdagen godkände medborgarinitiativet för att förhindra privatisering av vattentjänster

Riksdagen har godkänt förslaget i medborgarinitiativet Vattnet är vårt - medborgarinitiativ för att förhindra privatisering av vattentjänster (MI 2/2020). Som grund för beslutet låg jord- och skogsbruksutskottets betänkande (JsUB 11/2021).

Riksdagen förutsätter utifrån medborgarinitiativet att statsrådet så snabbt som möjligt vidtar åtgärder för att bereda lagstiftning som säkerställer att de offentligt ägda vattentjänstfunktioner som omfattas av kommunens organiseringsskyldighet förblir i kommunernas ägo och bestämmanderätt.

Samtidigt godkände riksdagen ett uttalande. Riksdagen förutsätter att regeringen vid beredningen av den reglering som avses i medborgarinitiativet som en del av reformen av vattentjänstlagstiftningen ingående utreder olika regleringsalternativ och fäster särskild uppmärksamhet vid regleringens förhållande till den kommunala självstyrelsen och de krav som följer av de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna och före utgången av 2022 lämnar jord- och skogsbruksutskottet en utredning om hur reformen av vattentjänstlagstiftningen framskrider.

Det här är det fjärde medborgarinitiativet​ som riksdagen har godkänt. De tidigare är Moderskapslag (MI 3/2016, godkänt med ändringar),  Förbjud könsstympning av flickor​ (MI 1/2019) ​och ändring av äktenskapslagen lagen (Ö 10/2013, godkänt med ändringar).

För att riksdagen ska ta emot ett medborgarinitiativ krävs att 50 000 personer undertecknar det inom ett halvt år. Den här påverkningskanalen blev möjlig efter en grundlagsändring i mars 2012.

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande JsUB 11/2021​

Kategorier