Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Medborgarinitiativet om elöverföringspriser i remissdebatt

Publicerad 18-02-2021 20:00
Redigerad 19-02-2021 10:54

Medborgarinitiativet om elöverföringspriser i remissdebatt

Riksdagsbehandlingen av medborgarinitiativet med förslag till lag om ändring av elmarknadslagen och lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden inleddes torsdagen den 18 februari med remissdebatt.  

I medborgarinitiativet föreslår man bland annat att nätinnehavarens årliga prishöjningstak för överföringspriset stramas åt från nuvarande 15 procent till 5 procent.

Efter remissdebatten remitterades ärendet till ekonomiutskottet för vidare behandling.

För att riksdagen ska ta emot ett medborgarinitiativ krävs att 50 000 personer undertecknar det inom ett halvt år. Den här påverkningskanalen blev möjlig efter en grundlagsändring i mars 2012.

Medborgarinitiativet MI 9/2020
Mer om behandling av medborgarinitiativ i riksdagen

Remissdebatt om regeringens proposition för att dämpa överföringspriserna för el 

På torsdag förde riksdagen också remissdebatt om regeringens proposition om ändring av elmarknadslagen och 14 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden (RP 265/2020).

Syftet med ändringen är att dämpa prisstegringen inom eldistributionen genom åtgärder som sänker distributionsnätsinnehavarnas kostnadsnivå och jämnar ut höjningen av kostnadsnivån.

Efter remissdebatten remitterade ärendet till ekonomiutskottet för vidare behandling.

Regeringens proposition RP 265/2020​​

Kategorier