Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Medborgarinitiativet om att förbjuda jakt på utrotningshotade djur i remissdebatt

Publicerad 18-11-2021 19:00

Medborgarinitiativet om att förbjuda jakt på utrotningshotade djur i remissdebatt

Riksdagsbehandlingen av medborgarinitiativet Förbjud jakt på hotade arter i jaktlagen började med remissdebatt torsdagen den 18 november. 

I medborgarinitiativet vill man att en art som klassificeras som hotad i Finland, Europa eller globalt ska genom förordning föreskrivas som alltid fridlyst, om inte arten i övrigt har fridlysts genom lag.

Efter remissdebatten remitterades ärendet till jord- och skogsbruksutskottet för vidare behandling.

För att riksdagen ska ta emot ett medborgarinitiativ krävs att 50 000 personer undertecknar det inom ett halvt år. Den här påverkningskanalen blev möjlig efter en grundlagsändring i mars 2012.

Medborgarinitiativet MI 9/2021 med behandlingsinformation
Mer om behandling av medborgarinitiativ i riksdagen​

Kategorier