Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Medborgarinitiativet om avgiftsfri psykoterapiutbildning i remissdebatt

Publicerad 03-06-2021 18:15
Redigerad 03-06-2021 18:36

Medborgarinitiativet om avgiftsfri psykoterapiutbildning i remissdebatt

Riksdagsbehandlingen av medborgarinitiativet För psykoterapi – Medborgarinitiativ om att göra utbildningen i psykoterapi avgiftsfri (MI 3/2021) började torsdagen den 3 juni med remissdebatt. 

I medborgarinitiativet föreslås att det utifrån medborgarinitiativet inleds beredning av en lagstiftning som möjliggör mer jämlik tillgång till utbildning i psykoterapi, i första hand enligt yrkesmässig förmåga, oberoende av ekonomisk ställning.

Efter remissdebatten remitterades ärendet till kulturutskottet för vidare behandling. 

För att riksdagen ska ta emot ett medborgarinitiativ krävs att 50 000 personer undertecknar det inom ett halvt år. Den här påverkningskanalen blev möjlig efter en grundlagsändring i mars 2012.

Medborgarinitiativet MI 3/2021 med behandlingsinformation
Mer om behandling av medborgarinitiativ i riksdagen​

Kategorier