Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Webbupptagning från miljöutskottets möte om vitkindade gäss

Publicerad 04-06-2020 13:10
Redigerad 04-06-2020 13:34

Webbupptagning från miljöutskottets möte om vitkindade gäss

Riksdagens miljöutskott hörde torsdagen den 4 juni sakkunniga om revidering av lagstiftningen om ersättning och förebyggande av skador orsakade av fridlysta arter. Fokus lågs särskilt på skador orsakade av vitkindade gäss. Webbupptagningen från mötet kan ses via länken nedan.

Utskottet hörde miljö- och klimatminister Krista Mikkonen (gröna), lagstiftningsrådet Leila  Suvantola, miljöministeriet, specialsakkunnig Hanne Lohilahti, miljöministeriet och specialsakkunnig Jussi Laanikari, jord- och skogsbruksministeriet. Mötet öppnades av miljöutskottets ordförande Hannu Hoskonen (cent).

Webbupptagning från mötet

Kategorier