Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Myndigheterna får utvidgade befogenheter enligt lagen om smittsamma sjukdomar

Publicerad 19-02-2021 13:45
Redigerad 19-02-2021 13:45

Myndigheterna får utvidgade befogenheter enligt lagen om smittsamma sjukdomar

Riksdagen godkände fredagen den 19 februari temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar. Ändringen stärker de lokala och regionala myndigheternas möjligheter att vidta snabba åtgärder för att förhindra spridningen av coronaviruset. Ändringen gäller till och med den 31 juni 2021. 

En myndighet kan bestämma om regionala begränsningar för närings- och hobbyverksamhet när det är nödvändigt för att förhindra att epidemin sprids. Skyldigheterna och begränsningarna ska grunda sig på undvikande av fysiska kontakter mellan människor.

Åtgärderna tas i bruk stegvis så att de kan utvidgas om till exempel de tidigare begränsningarna visar sig vara otillräckliga. Som en sista utväg möjliggör lagen stängning av utrymmen för högst två veckor. Då måste det vara uppenbart att de bestämmelser som syftar till undvikande av närkontakt eller andra åtgärder inte kan anses vara tillräckliga på grund av den särskilda smittrisk som är förknippad med verksamheten. Stängningen ska också vara nödvändig för att förhindra en okontrollerad spridning av epidemin.

Lagförslaget godkändes enligt social- och hälsovårdsutskottets betänkande (ShUB 1/2021)​. Den föreslagna bestämmelsen om utvidgning av social- och hälsovårdsverksamheten (9 a §) stryks och myndigheternas rätt att stänga verksamheten begränsas i fråga om vissa verksamheter som sker utomhus (58 g §).

Riksdagen förutsätter att statsrådet snabbt bereder bestämmelser om att ekonomiska förluster till följd av stängning av kundlokaler enligt 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar ersätts näringsidkarna genom ett allmänt kostnadsstöd eller som en särskild ersättning, om man har varit tvungen att förlänga en stängning som pågått i 14 dygn.

Kategorier