Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Finlands delegation i Nordiska rådet föreslår ett gemensamt nordiskt elektroniskt identifieringssystem

Publicerad 16-09-2020 10:50
Redigerad 16-09-2020 10:49

Finlands delegation i Nordiska rådet föreslår ett gemensamt nordiskt elektroniskt identifieringssystem

Finlands delegation i Nordiska rådet har gjort ett medlemsförslag till Nordiska rådet. Finlands delegation föreslår att de nordiska länderna integrerar sina nationella elektroniska identifieringssystem (e-ID). Syftet är att främja medborgarnas fria rörlighet och avlägsna gränshinder.

Förslaget är i linje med visionen om Norden som världens mest hållbara och integrerade region år 2030. Enligt delegationen skulle en integration av elektroniska identifieringssystem ytterligare underlätta medborgarnas kontakter med myndigheterna i de nordiska länderna. På nationell nivå har de nordiska länderna bra elektroniska identifieringssystem, men dessa system är inte fullt ut integrerade i varandra. Byråkratin hindrar fortfarande många medborgare i deras vardag. Ett bättre koordinerat samarbete skulle enligt delegationen eliminera onödiga gränshinder, främja utbyte av bästa praxis och eventuellt till och med minska kostnaderna för att införa systemen.

Medlemsförslaget har undertecknats av Erkki Tuomioja (ordförande för Finlands delegation i Nordiska rådet, sd), Lulu Ranne (vice ordförande, sannf), Outi Alanko-Kahiluoto (gröna), Anders Eriksson (ÅF), Camilla Gunell (ÅSD), Eveliina Heinäluoma (sd), Veronika Honkasalo (vänst), Anna-Kaisa Ikonen (saml), Vilhelm Junnila (sannf), Kaisa Juuso (sannf), Heli Järvinen (gröna), Mikko Kinnunen (cent), Mikko Kärnä (cent), Ilmari Nurminen (sd), Jouni Ovaska (cent), Riikka Purra (sannf), Wille Rydman (saml), Joakim Strand (sv), Juhana Vartiainen (saml) ja Heidi Viljanen (sd). Finlands delegation i Nordiska rådet har 18 medlemmar och Ålands lagting har två medlemmar. Medlemmarna i delegationen medverkar i rådets arbete i utskott och i presidiet.

Nordiska rådet är det officiella organet för samarbetet mellan de nordiska parlamenten. Det inrättades 1952 och Finland blev medlem 1955. Rådet har 87 valda medlemmar, från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt från de tre självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland.

Mer om Finlands delegation i Nordiska rådet

Kategorier