Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Nordiska rådet och Baltisk församling: Vårt samarbete är viktigt

Publicerad 25-04-2022 15:00

​Erkki Tuomioja och Jānis Vucāns samt bakom dem från vänster Hans Wallmark, Wille Rydman, Jorodd Asphjell, Annette Lind, Hanna Katrín Friðriksson, Sven Sester, Orinta Leiputė, Audrius Petrošius, Atis Lejiņš, Andrius Kupčinskas, Andrius Mazuronis, Urve Tiidus, Inese Voika och Anti Poolamets.

Nordiska rådet och Baltisk församling: Vårt samarbete är viktigt

Nordiska rådet och Baltiska församlingen samlades till ett gemensamt möte måndagen den 25 april i Helsingfors. Vid mötet undertecknades ett samarbetsavtal mellan Nordiska rådet och Baltiska församlingen för åren 2022–2023. 

I samarbetsavtalet nämns nio prioriterade områden som de båda organisationerna vill satsa på 2022–2023. Avtalet poängterar också ett tätt samarbete inom många områden inom regionen, särskilt med tanke på det förändrade säkerhetsläget i Europa. Vid mötet behandlade parlamentarikerna även Rysslands attack mot Ukraina och den förändring i säkerhetsläget som attacken medför Norden och Baltikum. 

På agendan stod också den nordiska välfärdsmodellen. Finland är ordförande för Nordiska rådet 2022 och den nordiska välfärdsmodellen är ett centralt tema under Finlands ordförandeskap. 

I mötet deltog från Finland riksdagsledamöterna Erkki Tuomioja (Nordiska rådets president 2022, sd), Lulu Ranne (vice president, sannf) och Wille Rydman (saml).

Nordiska rådet är ett samarbetsorgan för parlamenten i de nordiska länderna. Det inrättades 1952 och Finland blev medlem 1955. Rådet har 87 valda medlemmar, från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt från de tre självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland.

Nordiska rådet samarbetar med en rad internationella, regionala och nationella parlamentariska organisationer utanför Norden. Med Baltisk församling, som samlar parlamentariker från Estland, Lettland och Litauen, har Nordiska rådet ett tätt samarbete.

Finlands presidentskapsprogram i Nordiska rådet 2022
Finlands delegation i Nordiska rådet
Mer om Nordiska rådet
Mer om Baltisk församling​​

Kategorier