Nordiska rådet diskuterar femte generationens mobilnät, förebyggande av självmord och Östersjöns övergödning

Publicerad 25-05-2020 13:00
Redigerad 25-05-2020 14:24

Nordiska rådet diskuterar femte generationens mobilnät, förebyggande av självmord och Östersjöns övergödning

Nordiska rådets presidium och utskott sammanträder måndagen den 25 maj. På grund av det rådande coronaläget hålls mötena på distans.

Nordiska rådets presidium diskuterar bland annat en gemensam nordisk linje angående ett femte generations mobilnät. Enligt presidiet borde de nordiska länderna ha en gemensam syn på hur man förhåller sig till säkerhetsriskerna kopplade till 5G-nätet. Presidiet behandlar även ett medlemsförslag om Nordiska insatser mot högerextremism.

Utskottet för välfärd i Norden hör på distans familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (sd) om förebyggande av självmord i Norden. Förebyggande av självmord är en av utskottet prioriteter i år. Utskottet diskuterar även nordiskt samarbete för att förebygga skadeverkningar orsakade av narkotikamissbruk. 

Övriga frågor som behandlas vid utskottens möten är bland annat utvidgade nattågsförbindelser, förebyggande av Östersjöns övergödning och coronaepidemins inverkan på det nordiska samarbetet.

I presidiemötet deltar riksdagsledamöterna Erkki Tuomioja (sd) och Wille Rydman (saml). I utskottens möten deltar riksdagsledamöterna Eveliina Heinäluoma (sd), Juhana Vartiainen (saml), Anna-Kaisa Ikonen (saml),  Mikko Kärnä (cent), Outi Alanko-Kahiluoto (gröna), Kaisa Juuso (sannf), Heli Järvinen (gröna) och Ilmari Nurminen (sd).

Nordiska rådet är ett samarbetsorgan för parlamenten i de nordiska länderna. Det inrättades 1952 och Finland blev medlem 1955. Rådet har 87 valda medlemmar, från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt från de tre självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland. Ordförandeskapet i Nordisk rådet roterar årligen mellan länderna. Island är ordförande för Nordiska rådet år 2019.

Rådet har fyra utskott: Utskottet för kunskap och kultur i Norden, Utskottet för ett hållbart Norden, Utskottet för tillväxt och utveckling i Norden, Utskottet för välfärd i Norden.

Kategorier