Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Preciseringen av möjligheterna att stänga kundutrymmen godkänd

Publicerad 28-03-2021 16:30
Redigerad 06-04-2021 10:25

Preciseringen av möjligheterna att stänga kundutrymmen godkänd

Riksdagen godkände söndagen den 28 mars ändringen av paragraf 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar. Ändringen preciserar bestämmelsen som gör det möjligt att stänga utrymmen för näringsverksamhet eller annan verksamhet som är avsedda för kunder på grund av covid-19-epidemin.

Samtidigt utvidgas tillämpningsområdet så att möjligheten att stänga kundutrymmen gäller alla dessa lokaler oberoende av antalet kunder eller deltagare. 

Ändringen träder i kraft så snart som möjligt och gäller till och med den 30 juni 2021.

Lagförslaget godkändes enligt social- och hälsovårdsutskottets betänkande (ShUB 7/2021).​

Kategorier