Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Riksdagen debatterar budgeten hela veckan

Publicerad 28-09-2021 11:35

​Finans​minister Annika Saarikko (cent) presenterade budgetpropositionen för riksdagen.

Riksdagen debatterar budgeten hela veckan

Riksdagsbehandlingen av nästa års budget inleddes tisdagen den 8 oktober då finansminister Annika Saarikko (cent) presenterade regeringens proposition om statsbudgeten för 2022.​ Remissdebatten fortsätter veckan ut och direktsänds på webben via länken nedan.

Enligt minister Saarikko är det föreslagna budgetunderskottet ett tecken på att Finland övergår från coronakrisen till en tid efter krisen. Årets budgetunderskott på över 14 miljarder euro minskar nästa år till 6,9 miljarder euro, konstaterade Saarikko.​

I regeringens budgetproposition uppskattas inkomsterna uppgå till 57,9 miljarder euro, varav skatteinkomsterna utgör 48,7 miljarder euro. Anslagen föreslås uppgå till 64,8 miljarder euro, vilket är 0,5 miljarder euro mindre än i den ordinarie budgeten för 2021. Budgetpropositionen har ett underskott på 6,9 miljarder euro. Statsskulden beräknas uppgå till cirka 146 miljarder euro vid utgången av 2022.

Riksdagsledamöterna kan lämna i budgetmotioner, dvs. föreslå ändringar i budgetpropositionen, till och med fredagen den 8 oktober.

Tidtabeller och riksdagsdokument med anknytning till statsbudgeten för 2022 

Den egentliga behandlingen av budgetpropositionen sker i finansutskottet. Efter utskottsbehandlingen tas budgeten på nytt upp i plenum i december. Som grund för behandlingen ligger då finansutskottets betänkande. 

Statsbudgeten är en beräkning av statens inkomster och utgifter för nästa år. Budgetens utgiftsstat är indelad i huvudtitlar enligt förvaltningsområde och huvudtitlarna vidare i kapitel och moment. Inkomststaten som i första hand består av skatter är indelad i avdelningar i stället för huvudtitlar.

Budgeten kan börja tillämpas när den är antagen av riksdagen och har publicerats i Finlands författningssamling. Riksdagen får årligen till behandling också en eller flera tilläggsbudgetpropositioner. I en tilläggsbudgetproposition kan regeringen föreslå ändringar i den egentliga budgeten. 

Webbsändning från plenum
Mer om budgetbehandlingen i riksdagen

Kategorier