Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Remissdebatt om lagstiftning för att öka sysselsättningen bland personer som fyllt 55 år

Publicerad 26-04-2022 17:30

Remissdebatt om lagstiftning för att öka sysselsättningen bland personer som fyllt 55 år

Riksdagen förde tisdagen den 27 april remissdebatt om regeringens proposition med förslag till lagstiftning för att öka sysselsättningen bland personer som fyllt 55 år (RP 62/2022). Enligt lagförslaget slopas systemet med tilläggsdagar med arbetslöshetsdagpenning stegvis.

Regeringen föreslår att personer födda 1965 eller senare inte längre ha rätt till så kallade tilläggsdagar inom utkomstskyddet för arbetslösa efter att maximitiden för dagpenningsperioden löpt ut. När det gäller personer födda 1963 och 1964 föreslås det att åldersgränsen för tilläggsdagarna höjs med ett år. För personer födda 1963 höjs den nedre åldersgränsen till 63 år, och för personer födda 1964 till 64 år. 

Samtidigt föreslås det en ny modell för omställningsskydd som ska erbjudas alla de över 55 år som blivit uppsagda på produktionsrelaterade eller ekonomiska grunder och som varit anställda hos en och samma arbetsgivare minst fem år. Det nya omställningsskyddet består av en omställningspenning och en omställningsutbildning.

Syftet med propositionen är att höja sysselsättningsgraden bland personer som fyllt 55 år och förbättra deras ställning på arbetsmarknaden och deras arbetsmotivation.

Efter remissdebatten remitterades ärendet till social- och hälsovårdsutskottet för vidare behandling.

Regeringens proposition RP 62/2022 med behandlingsinformation​

Kategorier