Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Remissdebatt om temporär avvikelse från aktiebolagslagen och vissa andra sammanslutningslagar

Publicerad 20-04-2021 14:40
Redigerad 21-04-2021 12:12

Remissdebatt om temporär avvikelse från aktiebolagslagen och vissa andra sammanslutningslagar

Riksdagsbehandlingen av lagen om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar inleddes tisdagen den 20 april med remissdebatt. 

Enligt regeringens proposition kan ​aktiebolag, bostadsaktiebolag, andelslag och föreningar temporärt skjuta upp sina möten till att hållas före utgången av september 2021, oberoende av vad som föreskrivs i sammanslutningslagar, bolagsordningen eller stadgarna. 

Regeringen föreslår också en fortsättning på de temporära undantag genom vilka bolag, andelslag och föreningar kan ordna stämmor och möten på distans. Syftet är att säkerställa att mötena kan ordnas tryggt och säkert trots coronaepidemin.

Efter remissdebatten remitterades ärendet till ekonomiutskottet för vidare behandling. 

Regeringens proposition RP 53/2021​

Kategorier