Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Responsdebatten om nästa års budget började

Publicerad 14-12-2021 18:00

​Responsdebatten inleddes med att finansutskottets ordförande Johannes Koskinen (sd) presenterade utskottets betänkande. 

Responsdebatten om nästa års budget började

Responsdebatten om statsbudgeten för 2022 inleddes tisdagen den 14 december. Som grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande (FiUB 33/2021). Responsdebatten fortsätter veckan ut och ännu nästa måndag. 

Finansutskottets betänkande presenterades av utskottet ordförande Johannes Koskinen (sd). Enligt Koskinen grundar sig budgetpropositionen på finansministeriets prognos om att den ekonomiska tillväxten alltjämt kommer att vara stark under slutet av 2021 och att den kommer att fortsätta 2022. "Den ekonomiska återhämtningen efter coronapandemin har varit snabb sedan i våras", sade Koskinen.

Budgetens slutsumma uppgår till cirka 65 miljarder euro, vilket är 3,3 miljarder euro mindre än i ordinarie budgeten för 2021. Budgeten uppvisar ett underskott på 7 miljarder euro, som kommer att täckas med ny upplåning. Statsskulden beräknas i slutet av 2022 vara omkring 144 miljarder euro, vilket är 55 procent i förhållande till bruttonationalprodukten.

Finansutskottet ökade budgetutgifterna med cirka 40 miljoner euro, som bland annat ska användas till åtgärder i fråga om eftervård efter coronakrisen, underhåll av trafikleder, främjande av uteliv och motion i naturen och stöd till medborgarorganisationers verksamhet.

Responsdebatten fortsätter enligt följande: 

Onsdagen den 15 december kl. 10. Omröstning om huvudtitlarna 21, 22, 23 och 35. Allmän debatt om huvudtitlarna 26 (inrikesministeriet), 27 (försvarsministeriet), 31 (kommunikationsministeriet), 33 (social- och hälsovårdsministeriet), 30 (jord- och skogsbruksministeriet) och 28 (finansministeriet).

Torsdagen den 16 december kl. 10. Omröstning om huvudtitlarna 26, 27, 28, 30, ​31 och 33. Allmän debatt om huvudtitlarna 32 (arbets- och näringsministeriet) och 25 (justitieministeriet). 

Fredagen den 17 december kl. 10. Omröstning om huvudtitlarna 25 och 32. Allmän debatt om huvudtitlarna 24 (utrikesministeriet) och 29 (undervisnings- och kulturministeriet).

Måndagen den 20 december kl. 12. Omröstning om huvudtitlarna 24 och 29 samt avdelningarna för inkomster och räntor på statsskulden (huvudtitlarna 11 - 13, 15 och 36) samt allmänna motiveringarna.​

Finansutskottets betänkande (FiUB 33/2021)
Mer om behandling av statsbudgeten för 2022​

Kategorier
Plenum; Budgeten