Stödet till restauranger för återanställning och gottgörelse för verksamhetsbegränsningar i första behandling

Publicerad 20-05-2020 18:00
Redigerad 22-05-2020 09:30

​Ekonomiutskottets ordförande Juhana Vartiainen (saml) presenterade utskottets betänkande i plenum.

Stödet till restauranger för återanställning och gottgörelse för verksamhetsbegränsningar i första behandling

Riksdagen godkände onsdagen den 20 maj i första behandling innehållet i lagen om stöd för återanställning och gottgörelse för verksamhetsbegränsningar till förplägnadsföretag.

Enligt lagen består handlingsmodellen av två delar som kompletterar varandra. Stöd för återanställning beviljas för att stödja möjligheterna för förplägnadsföretagen att anställa arbetstagare när verksamheten återupptas igen efter att begränsningsskyldigheten upphört att gälla. Den andra delen  gäller en skälig gottgörelse för de kostnader som förplägnadsföretaget har orsakats till följd av den lagstadgade begränsningen av verksamheten på grund av coronavirusepidemin. Syftet är att stödja förplägnadsföretagens förmåga att sköta sina oflexibla kostnader.

Innehållet i lagförslaget godkändes enligt ekonomiutskottets betänkande (EkUB 11/2020). Utskottet föreslog i sitt betänkande att bestämmelsen om jämförelsetiden ifråga om gottgörelse utvidgas så att det vid sidan av det alternativ som föreslås i regeringspropositionen (januari-februari) tas in ett annat alternativ, april-maj 2019. Enligt utskottet sammanfaller referensperioden så mer exakt med den årstid som begränsningsåtgärderna nu gäller. Den behöriga myndigheten ska på tjänstens vägnar välja det alternativ som är förmånligare för förplägnadsrörelsen.

Utskottet föreslog även att lagen kompletteras så att arbete som utförs via personalserviceföretag omfattas av stödet för återanställning. Genom kompletteringen får även de förplägnadsföretag vars personalresurser skaffas som köpta tjänster möjlighet att få stöd.

Ärendet tas ännu upp till en andra behandling.

Ekonomiutskottets betänkande 11/2020

Kategorier