Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Restaurangerna får stöd för återanställning och gottgörelse för verksamhetsbegränsningar

Publicerad 26-05-2020 16:20
Redigerad 27-05-2020 13:51

Restaurangerna får stöd för återanställning och gottgörelse för verksamhetsbegränsningar

Riksdagen har antagit lagen om stöd för återanställning och gottgörelse för verksamhetsbegränsningar till förplägnadsföretag. Lagförslaget godkändes enligt ekonomiutskottets betänkande (EkUB 11/2020).

Enligt lagen består handlingsmodellen av två delar som kompletterar varandra. Stöd för återanställning beviljas för att stödja möjligheterna för förplägnadsföretagen att anställa arbetstagare när verksamheten återupptas igen efter att begränsningsskyldigheten upphört att gälla. Den andra delen  gäller en skälig gottgörelse för de kostnader som förplägnadsföretaget har orsakats till följd av den lagstadgade begränsningen av verksamheten på grund av coronavirusepidemin. Syftet är att stödja förplägnadsföretagens förmåga att sköta sina oflexibla kostnader.

I riksdagsbehandlingen utvidgades bestämmelsen om jämförelsetiden ifråga om gottgörelse så att det vid sidan av det alternativ som föreslås i regeringspropositionen (januari-februari) tas in ett annat alternativ, april-maj 2019. På så sätt sammanfaller referensperioden mer exakt med den årstid som begränsningsåtgärderna nu gäller. Den behöriga myndigheten ska på tjänstens vägnar välja det alternativ som är förmånligare för förplägnadsrörelsen.

Lagen kompletterades även så att arbete som utförs via personalserviceföretag omfattas av stödet för återanställning. Genom kompletteringen får även de förplägnadsföretag vars personalresurser skaffas som köpta tjänster möjlighet att få stöd.

Ekonomiutskottets betänkande 11/2020

Kategorier