Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Riksdagen behandlar budgeten i dagarna fem

Publicerad 13-12-2021 10:00

Riksdagen behandlar budgeten i dagarna fem

Responsdebatten om budgetpropositionen för 2022 börjar tisdagen den 14 december. Responsdebatten pågår veckan ut och ännu måndagen den 20 december. Som grund för responsdebatten ligger finansutskottets betänkande (FiUB 33/2021).

Responsdebatten inleds med att finansutskottets ordförande presenterar betänkandet. Därefter fortsätter debatten med gruppanföranden och finansministerns anförande. Efter finansministerns anförande börjar den allmänna debatten om huvudtitlarna. 

Preliminär tidtabell:

Tisdagen den 14 december kl. 10. Allmän debatt om hela budgeten. Allmän debatt om huvudtitlarna 35 (miljöministeriet), 21 (riksdagen), 22 (republikens president) och 23 (statsrådets kansli).

Onsdagen den 15 december kl. 10. Omröstning om huvudtitlarna 21, 22, 23 och 35. Allmän debatt om huvudtitlarna 26 (inrikesministeriet), 27 (försvarsministeriet), 31 (kommunikationsministeriet), 33 (social- och hälsovårdsministeriet), 30 (jord- och skogsbruksministeriet) och 28 (finansministeriet)​.

Torsdagen den 16 december kl. 10. Omröstning om huvudtitlarna 26, 27, 28, 30, 31 ja 33. Allmän debatt om huvudtitlarna 32 (arbets- och näringsministeriet) och 25 (justitieministeriet). 

Fredagen den 17 december kl. 10. Omröstning om huvudtitlarna 25 och 32. Allmän debatt om huvudtitlarna 24 (utrikesministeriet) och 29 (undervisnings- och kulturministeriet).

Måndagen den 20 december kl. 12.  Omröstning om huvudtitlarna 24 och 29 samt avdelningarna för inkomster och räntor på statsskulden (huvudtitlarna 11-13, 15 och 36) samt allmänna motiveringarna.

Finansutskottets betänkande FiUB 33/2021
Mer om behandling av statsbudgeten 2022

Kategorier