Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Riksdagen behandlar budgeten i dagarna fem

Publicerad 15-12-2020 13:00
Redigerad 16-12-2020 11:12

Riksdagen behandlar budgeten i dagarna fem

​​​Responsdebatten om budgetpropositionen för 2021 börjar tisdagen den 15 december. Behandlingen pågår veckan ut och ännu måndagen den 21 december. Som grund för responsdebatten ligger finansutskottets betänkande (FiUB 36/2020).

Preliminär tidtabell: 

Tisdagen den 15 december kl. 10. Allmän debatt om hela budgeten. Allmän debatt om huvudtitlarna 29 (undervisnings- och kulturministeriet), 35 (miljöministeriet), 21 (riksdagen) och 22 (republikens president).

Onsdagen den 16 december kl. 10. Omröstning om huvudtitlarna 21, 22, 29 och 35. Allmän debatt om huvudtitlarna 25 (justitieministeriet), 32 (arbets- och näringsministeriet), 30 (jord- och skogsbruksministeriet), 26 (inrikesministeriet) och 27 (försvarsministeriet).

Torsdagen den 17 december kl. 10. Omröstning om huvudtitlarna 25, 26, 27, 30 och 32. Allmän debatt om huvudtitlarna 31 (kommunikationsministeriet), 33 (social- och hälsovårdsministeriet) och 23 (statsrådets kansli). 

Fredagen den 18 december kl. 10. Omröstning om huvudtitlarna 23, 31 och 33. Allmän debatt om huvudtitlarna 28 (finansministeriet) ja 24 (utrikesministeriet).

Måndagen den 21 december kl. 12.  Omröstning om huvudtitlarna 24 och 28 samt avdelningarna för inkomster och räntor på statsskulden (huvudtitlarna 11–13, 15 och 36) samt allmänna motiveringarna.

Finansutskottets betänkande​
Läs mer om riksdagsbehandlingen av statsbudgeten för 2021 ​

Kategorier