Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Riksdagen debatterade utrikes- och säkerhetspolitik

Publicerad 09-06-2021 19:30
Redigerad 10-06-2021 09:42

Riksdagen debatterade utrikes- och säkerhetspolitik

Riksdagen avslutade onsdagen den 9 juni behandlingen av statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse (SRR 4/2020). I redogörelsen fastställs utgångspunkterna för Finlands utrikes- och säkerhetspolitik. Som grund för responsdebatten låg utrikesutskottets betänkande (UtUB 1/2021). 

Utrikesutskottet konstaterar i sitt betänkande att säkerhetsläget i Finland fortfarande är över lag bra, men att man bör bereda sig på att läget kan komma att försvagas. Utskottet tog bland annat upp den växande cyberbrottsligheten. Utskottet betonade behovet av att Finland fastställer en egen nationell cyberrymd för att man ska kunna identifiera överträdelser och försvara integriteten.

Efter responsdebatten godkände riksdagen ett ställningstagande med anledning av redogörelse. Riksdagen förutsätter att en parlamentarisk uppföljning som omfattar alla riksdagspartier ordnas också vid beredningen av framtida redogörelser om säkerhet.

​Statsrådet ger en gång per valperiod en utrikes- och säkerhetspolitisk redogörelse till riksdagen.

Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse SRR 4/2021
Utrikesutskottets betänkande  UtUB 1/2021​

Kategorier