Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Riksdagen förutsätter tydligare kriminalisering av könsstympning av flickor i strafflagen

Publicerad 06-11-2020 14:25
Redigerad 09-11-2020 10:44

Riksdagen förutsätter tydligare kriminalisering av könsstympning av flickor i strafflagen

​Riksdagen har slutfört behandlingen medborgarinitiativet om att förbjuda könsstympning av flickor. Som grund för behandlingen låg lagutskottets betänkande (LaUB 6/2020). 

Lagutskottet konstaterar i sitt betänkande att könsstympning av flickor och kvinnor är straffbart i Finland redan nu men att straffbarheten för könsstympning av flickor och kvinnor behöver förtydligas. De förtydligande bestämmelserna bör ingå i strafflagen och inte i en sådan speciallag som avses i medborgarinitiativet, eftersom straffbestämmelserna om de allvarligaste gärningarna, det vill säga de bestämmelser där det föreskrivs om fängelsestraff tas i Finland in i strafflagen.

I enlighet med lagutskottet betänkande förutsätter riksdagen att statsrådet snarast möjligt vidtar åtgärder för att tydligare kriminalisera könsstympning av flickor och kvinnor i strafflagen och under denna valperiod förelägger riksdagen de lagförslag som behövs.  

Lagutskottets betänkande LaUB 6/2020​

Kategorier
Ungdomensriksdag