Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Riksdagen förkastade medborgarinitiativet om att utvisa utlänningar som dömts för sexualbrott

Publicerad 12-02-2021 14:20
Redigerad 12-02-2021 14:46

Riksdagen förkastade medborgarinitiativet om att utvisa utlänningar som dömts för sexualbrott

Riksdagen har förkastat förslaget i medborgarinitiativ om att återkalla uppehållstillståndet för och utvisa utlänningar som dömts för sexualbrott i Finland (MI 5/2019). Förslaget förkastades i enlighet med förvaltningsutskottets betänkande (FiUB 29/2020). 

Förvaltningsutskottet konstaterar i sitt betänkande att förutsättningarna för utvisning i den gällande lagstiftningen är tillräckliga. Utskottet anser inte heller att det är ändamålsenligt att iaktta olika processer vid avlägsnande ur landet beroende på ett hurdant brott utvisningsbeslutet grundar sig på.

Riksdagen förutsätter att regeringen ser till att utlänningar som begått sexualbrott eller grova brott avlägsnas ur landet snabbt och effektivt samt även i övrigt säkerställer smidigare behandlingsprocesser i brottmål för att förbättra medborgarnas trygghetskänsla och rättssäkerheten för brottsoffren och parterna själva. Riksdagen förutsätter att regeringen lämnar förvaltningsutskottet en rapport om de åtgärder som vidtagits och resultaten av dem före början av höstsessionen 2022.

Förvaltningsutskottets betänkande (FvUB 29/2020)​

Kategorier