Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Riksdagen godkände ändringar i gränsbevakningslagen och beredskapslagen

Publicerad 07-07-2022 14:00

Riksdagen godkände ändringar i gränsbevakningslagen och beredskapslagen

Riksdagen godkände i dag ändringar i gränsbevakningslagen, beredskapslagen och 79 § i värnpliktslagen. Lagförslagens innehåll godkändes vid första behandlingen måndagen den 4 juli.

Ändringarna i gränsbevakningslagen godkändes utan omröstning i enlighet med förvaltningsutskottets betänkande FvUB 16/2022 rd. Riksdagsledamot Ano Turtiainen föreslog i plenum att propositionen förkastas, men förslaget fick inget understöd.

Information om behandlingen av ärendet RP 94/2022 rd, handlingar och sakkunnigutlåtanden till utskotten

Ändringarna i beredskapslagen behandlades skyndsamt i grundlagsordning

Riksdagen godkände ändringarna i beredskapslagen och 79 § i värnpliktslagen vid andra behandlingen. Riksdagen röstade om att förklara förslagen som berör beredskapslagen brådskande och om motiveringarna till ändringarna.

Lagförslag 1 och 3 (ändringar i beredskapslagen), vars innehåll det beslutades om i första behandlingen måndagen den 4 juli, skulle behandlas på det sätt som föreskrivs i 73 § i grundlagen. Lagförslag 2 (ändring av 79 § i värnpliktslagen) kunde behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Under debatten i plenum föreslog riksdagsledamot Mika Kari (sd) med stöd av riksdagsledamot Jari Ronkainen (saf) att lagförslag 1 och 3 förklaras brådskande. Riksdagen beslutade med rösterna 147–1 att förslagen behandlas skyndsamt. För beslutet krävdes en majoritet på fler än fem sjättedelar av de röstande. I annat fall hade förslagen lämnats vilande och behandlats under det första riksmötet efter riksdagsvalet.

Riksdagen godkände lagförslagen utan omröstning. Vid omröstningen om Sannfinländarnas förslag till motivering godkände riksdagen motiveringen i försvarsutskottets betänkande.

Information om behandlingen av ärendet RP 63/2022 rd, handlingar och sakkunnigutlåtanden till utskotten

Läs mer: Lagändringar för att bemöta hybridpåverkan framskred i plenum (meddelande 4.7.2022)


Kategorier