Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Riksdagen godkände ändringarna i lagstiftningen om taxitrafik

Publicerad 06-04-2021 17:05
Redigerad 06-04-2021 17:05

Riksdagen godkände ändringarna i lagstiftningen om taxitrafik

Riksdagen godkände tisdagen den 6 april ändringen av lagen om transportservice, fordonslagen och vägtrafiklagen. Målet är att korrigera de olägenheter som påträffats i taxiverksamheten som i synnerhet gäller säkerheten, bekämpningen av grå ekonomi, insynen i prissättningen samt tillgången till taxi.

Till lagen om transportservice fogas ytterligare bestämmelser om ett prov för taxiförare och ordnandet av provet, om frivillig taxiförarutbildning som syftar till stödjande av betjäning av grupper med särskilda behov och om myndighetsförfaranden i anknytning till ordnandet av utbildning. Målet är att förbättra kvaliteten och öka känslan av säkerhet för grupper med särskilda behov.

Dessutom preciseras bestämmelserna om prissättningen av taxitrafiktjänster i lagen om transportservice så att en viss prissättningsstruktur ska tillämpas och priset på en exempelresa ska anges, om priset på taxiskjutsen inte är fast. Målet är att öka insynen i prissättningen och förbättra kundernas möjligheter att uppskatta priset på taxiresan. Dessutom ändras bestämmelserna om befogenheten att bestämma maximipriserna så att de i fortsättningen endast gäller tilläggstjänster för grupper med särskilda behov.

Samtidigt godkände riksdagen två uttalanden. Riksdagen förutsätter att statsrådet utan dröjsmål bedömer och vidtar alla lagstiftningsåtgärder och andra åtgärder som behövs för att förbättra tillgången till taxitjänster i olika områden. Riksdagen förutsätter vidare att statsrådet utan dröjsmål inleder och genomför ett lagstiftningsprojekt och andra behövliga åtgärder för att utveckla offentligt understödda transporter och lösa de nuvarande utmaningarna i samarbete med branschaktörerna.

Lagförslaget godkändes enligt kommunikationsutskottets betänkande (KoUB 8/2021​).

Kategorier