Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Riksdagen understöder att Finland ansöker om medlemskap i Nato

Publicerad 17-05-2022 15:25

Riksdagen understöder att Finland ansöker om medlemskap i Nato

Riksdagsbehandlingen av statsrådets två redogörelser om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön fortsatte tisdagen den 17 maj med responsdebatt. Som grund för ​debatten låg utrikesutskottets betänkande (UtUB 5/2022).

Efter responsdebatten godkände riksdagen ett ställningstagande med anledning av redogörelserna: Rösterna föll 188 för och 8 emot ett godkännande. Talmannen deltar inte i omröstningar.​

Enligt ställningstagandet omfattar riksdagen statsrådets ståndpunkt att Finland ansöker om medlemskap i Nordatlantiska fördragsorganisationen. Dessutom förutsätter riksdagen att den får aktuell information om hur behandlingen av medlemskapsansökan framskrider.

Ställningstagandet tillställs statsrådet i form av riksdagens skrivelse. Efter riksdagsbehandlingen kan republikens president på förslag av statsrådet besluta att Finland ansöker om medlemskap i Nato.

Omröstningsresultatet​
Utrikesutskottets betänkande (UtUB 5/2022)

Kategorier