Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Riksdagsbehandlingen av nästa års budget börjar vecka 39

Publicerad 24-09-2021 12:00

Riksdagsbehandlingen av nästa års budget börjar vecka 39

Riksdagsbehandlingen av budgetpropositionen för 2022 och anknytande propositioner börjar med remissdebatt tisdagen den 28 september. Remissdebatten fortsätter veckan ut och direktsänds på webben.

Riksdagsledamöterna kan lämna i budgetmotioner, dvs. föreslå ändringar i budgetpropositionen, till och med fredagen den 8 oktober.

Tidtabeller och riksdagsdokument med anknytning till statsbudgeten för 2022 

Den egentliga behandlingen av budgetpropositionen sker i finansutskottet. Efter utskottsbehandlingen tas budgeten på nytt upp i plenum i december. Som grund för behandlingen ligger då finansutskottets betänkande. 

Statsbudgeten är en beräkning av statens inkomster och utgifter för nästa år. Budgetens utgiftsstat är indelad i huvudtitlar enligt förvaltningsområde och huvudtitlarna vidare i kapitel och moment. Inkomststaten som i första hand består av skatter är indelad i avdelningar i stället för huvudtitlar.

Budgeten kan börja tillämpas när den är antagen av riksdagen och har publicerats i Finlands författningssamling. Riksdagen får årligen till behandling också en eller flera tilläggsbudgetpropositioner. I en tilläggsbudgetproposition kan regeringen föreslå ändringar i den egentliga budgeten. 

Webbsändning från plenum
Mer om budgetbehandlingen i riksdagen

Kategorier