Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Lagen om Salla nationalpark i första behandling

Publicerad 17-11-2021 15:15

​Bild: riksdagen

Lagen om Salla nationalpark i första behandling

Riksdagen godkände onsdagen den 17 november i första behandling innehållet i lagförslaget om Salla nationalpark. Salla nationalpark blir Finlands 41 nationalpark.

Salla nationalpark inrättas på det statsägda naturskyddsområdet i Sallatunturi i Salla kommun. Till nationalparken hör cirka 9 983 hektar land- och vattenområden som ägs av staten. Den del av Sallatunturi naturskyddsområde som inte omfattas av nationalparken förblir ett skyddsområde och det får namnet Rämiäjänkä naturskyddsområde. 

Initiativet att inrätta en nationalpark kom från Salla kommun. Kommunens utredningsarbete och de lokala invånarnas och föreningarnas deltagande i beredningen har varit utgångspunkten för inrättandet av nationalparken. 

Innehållet i lagförslaget godkändes enligt miljöutskottets betänkande (MiUB 9/2021). Ärendet tas ännu upp till en andra behandling.

Miljöutskottets betänkande MiUB 9/2021​

Kategorier