Social- och hälsovårdsutskottet förordar lagförslaget om att öppna restaurangerna med vissa ändringar

Publicerad 26-05-2020 14:00
Redigerad 27-05-2020 11:23

Social- och hälsovårdsutskottet förordar lagförslaget om att öppna restaurangerna med vissa ändringar

Riksdagens social- och hälsovårdsutskott förordar begränsningen av restaurangernas öppettider och serveringstider då den temporära stängningen av förplägnadsrörelserna upphör. Utskottet gav tisdagen den 26 maj sitt betänkande i ärendet (ShUB 11/2020).

Utskottet anser att de temporära bestämmelser om förplägnadsrörelsers öppettider och serveringstider samt antalet kundplatser inomhus och utomhus och begränsningar i användningen av utrymmena som föreslås i lagen om smittsamma sjukdomar är nödvändiga för att förhindra spridningen av den smittsamma sjukdomen. När begränsningarna avvecklas, är det enligt utskottet viktigt att det inledningsvis sker gradvis och med iakttagande av försiktighet. Restaurangerna föreslås få hålla öppet mellan klockan 6 och 23. Serveringen av alkoholdrycker får inledas klockan 9 och ska avslutas senast klockan 22.

Utskottet anser att det är viktigt att åtgärdernas konsekvenser och behovet av ändrade åtgärder ses över regelbundet och att man vidtar de åtgärder som situationen kräver, det vill säga antingen strama åt begränsningarna eller lätta på dem.

Utskottet ändrade bemyndigandet att utfärda förordning med anledning av grundlagsutskottets utlåtande så att det av paragrafen tydligare framgår vilka skyldigheter den som bedriver förplägnadsverksamhet har. Likaså förtydligas kravet på att skyldigheterna och begränsningarna ska vara nödvändiga i sak och i fråga om olika regioner.

I betänkande ingår två reservationer.

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande 11/2020

Kategorier