Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Social- och hälsovårdsutskottet föreslår en åldersgräns på 16 år för coronapasset

Publicerad 12-10-2021 16:00
Redigerad 13-10-2021 11:26

Social- och hälsovårdsutskottet föreslår en åldersgräns på 16 år för coronapasset

Riksdagens social- och hälsovårdsutskott förordar ibruktagande av coronapass och förlängning av inresebestämmelserna. Utskottet gav tisdagen den 12 oktober sitt betänkande (ShUB 25/2021) i ärendet. 

Till lagen om smittsamma sjukdomar fogas temporära bestämmelser om nationell användning av EU:s digitala covidintyg, dvs. det så kallade coronapasset. Syftet med bestämmelserna om coronapasset är att möjliggöra en trygg användning av tjänsterna och på så sätt främja näringsfriheten och de kulturella rättigheterna genom att öppna upp samhällets funktioner och hålla dem öppna som ett alternativ till strängare begränsningar.

Coronapasset kan användas som en alternativ åtgärd endast när restriktioner är i kraft för tillställningen eller utrymmet i fråga. Bestämmelserna om coronapass är i kraft till den 31 december 2021.

Social- och hälsovårdsutskottet anser att bestämmelserna om coronapass är viktiga. Med hjälp av passet är det möjligt att under restriktionernas giltighetstid hålla igång samhällets olika funktioner. Utskottet betonar dock barnens rätt till lek och rekreation anpassad till barnets ålder och rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. Kravet på ett coronapass för barn över 12 år kan i praktiken medföra betydande faktiska hinder för barns hobbyverksamhet och rekreation. Därför föreslår utskottet att åldersgränsen höjs till 16 år. Utskottet framhåller emellertid vaccinationstäckningens betydelse vid bekämpningen av epidemin och betonar vikten av att prioritera alla åtgärder som ökar den.

Giltighetstiden för de temporära inresebestämmelserna förlängs till den 31 december 2021. Syftet med bestämmelserna är att skydda befolkningens hälsa genom att förhindra att coronasmitta av utländskt ursprung sprids till Finland. Av personer som anländer till Finland krävs fortfarande antingen ett tillförlitligt intyg över att de har haft covid-19 inom de sex senaste månaderna, fått en godkänd vaccinationsserie mot coronavirus eller före ankomsten till Finland tagit ett tillförlitligt coronavirustest med negativt resultat. Utskottet anser att statsrådet utan dröjsmål bör bereda ändringar som ger sådana personer från länder utanför EU som vid inresan visat upp ett hälsointyg tillträde till evenemang och utrymmen.

I betänkandet ingår två reservationer.

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 25/2021​

Kategorier