Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Statsbudgeten för 2021 godkänd

Publicerad 21-12-2020 15:25
Redigerad 22-12-2020 09:19

Statsbudgeten för 2021 godkänd

Riksdagen har godkänt statsbudgeten för 2021. Budgetbehandlingen avslutades efter omröstningar i höstsessionens sista plenum måndagen den 21 december. Riksdagen gav också regeringen sitt förtroende med rösterna 99–37. 

Riksdagen godkände alla huvudtitlar enligt finansutskottets betänkande. Finansutskottet ökade budgetutgifterna med 40 miljoner euro, som bland annat ska användas för att åtgärda det eftersatta underhållet av trafikleder, höja kompetensen, främja uteliv och motion i naturen och stödja civilsamhällesorganisationernas verksamhet.

Budgetens slutsumma uppgår till 65,2 miljarder euro, vilket är 7,5 miljarder euro mer än i ordinarie budgeten för 2020. Budgeten uppvisar ett underskott på 11,7 miljarder euro, som kommer att täckas med ny upplåning. Statsskulden beräknas vara cirka 138 miljarder euro vid utgången av 2021, vilket är cirka 57 procent i förhållande till bruttonationalprodukten.

I samband med budgetbehandlingen föreslogs misstroende för regeringen. Vid misstroendevoteringen ​föll rösterna 99 för och 37 emot ett förtroende. 

Riksdagen samlas nästa gång till plenum tisdagen den 2 februari för att välja talman och två vice talmän. Riksmötet 2021 öppnas onsdagen den 3 februari.​

Finansutskottets betänkande FiUB 36/2020​

Kategorier