Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Statsbudgeten för 2022 godkänd

Publicerad 20-12-2021 14:25

Statsbudgeten för 2022 godkänd

Riksdagen har godkänt statsbudgeten för 2022. Budgetbehandlingen avslutades efter omröstningar måndagen den 20 december. De sista omröstningarna gällde huvudtitlarna 24 (utrikesministeriet) och 29 (undervisnings- och kulturministeriet​) samt avdelningarna för inkomster och den allmänna motiveringen. 

Riksdagen godkände alla huvudtitlar enligt finansutskottets betänkande. Finansutskottet ökade budgetutgifterna med 40 miljoner euro, som bland annat ska användas till åtgärder i fråga om eftervård efter coronakrisen, underhåll av trafikleder, främjande av uteliv och motion i naturen och stöd till medborgarorganisationers verksamhet.

Budgetens slutsumma uppgår till cirka 65 miljarder euro, vilket är 3,3 miljarder euro mindre än i ordinarie budgeten för 2021. Budgeten uppvisar ett underskott på 7 miljarder euro, som kommer att täckas med ny upplåning. Statsskulden beräknas i slutet av 2022 vara omkring 144 miljarder euro, vilket är 55 procent i förhållande till bruttonationalprodukten.

Under responsdebatten föreslogs misstroende för regeringen. Riksdagen gav regeringen sitt förtroende vid förtroendevoteringen den 20 december med rösterna 93 för och 56 emot ett förtroende. 

Finansutskottets betänkande (FiUB 33/2021)
Mer om behandling av statsbudgeten 2022​

Kategorier
Plenum; Budgeten