Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Riksdagen fick statsministerns upplysning om läget i Afghanistan

Publicerad 13-10-2021 15:40
Redigerad 13-10-2021 15:40

​Upplysningen om läget i Afghanistan gavs av utrikesminister Pekka Haavisto (gröna).

Riksdagen fick statsministerns upplysning om läget i Afghanistan

Riksdagen diskuterade tisdagen den 13 oktober läget i Afghanistan. Som grund för diskussionen låg statsministerns upplysning om läget i Afghanistan. Upplysningen gavs av utrikesminister Pekka Haavisto (gröna). 

Enligt Haavisto är den humanitära situationen kritisk och krisen hotar att förvärras ytterligare. ”Negativa utvecklingsförlopp kan leda till ökad instabilitet i Afghanistan och landets närområden. Detta återspeglas även i Europa. Därför ligger det också i Europas eget intresse att förhindra instabilitet”, konstaterade Haavisto.

Finland mål är att lindra den akuta humanitära krisen i Afghanistan. Finland har bland annat fördubblat sitt humanitära bistånd till Afghanistan till knappa 7 miljoner euro. Finland ger också allmän finansiering till internationella organisationer och stöder FN:s katastroffond som kanaliserar biståndet till Afghanistan. 

Statsministerns upplysning är muntlig information som statsministern eller någon annan av statsministern tillförordnad minister ger riksdagen i en aktuell fråga. Statsministerns upplysning kan inte remitteras till utskott för behandling. Riksdagen fattar inget beslut om upplysningen.

Statsministerns upplysning om läget i Afghanistan​

Kategorier