Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Riksdagen fick statsministerns upplysning om strategin för den arktiska politiken

Publicerad 15-09-2021 15:10
Redigerad 15-09-2021 15:10

Bild: Mark Pitt Images

Riksdagen fick statsministerns upplysning om strategin för den arktiska politiken

Riksdagen diskuterade onsdagen den 15 september arktiska frågor. Som grund för diskussionen låg statsministerns upplysning om strategin för den arktiska politiken. Upplysningen gavs av statsminister Sanna Marin (sd).

Statminister Marin konstaterade att Finland som arktiskt land har ett ansvar för att regionen ska förbli livskraftig även för kommande generationer. ”All aktivitet ska utgå från naturens bärkraft, hänsyn till klimatet, principerna för hållbar utveckling och respekt för urfolkens rättigheter”, sade Marin.

Strategin för den arktiska politiken baserar sig på omvärldsanalysen och lägesbilden i den utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelsen. Utgångspunkten för strategin är att säkerheten i Nordeuropa i allt högre grad utgör en helhet. Förändringar i säkerhetsläget i Finlands närområden och på Nordatlanten är nära kopplade till varandra. Finland har som mål att den arktiska regionen ska präglas av fred och konstruktivt samarbete.

Statsministerns upplysning är muntlig information som statsministern eller någon annan av statsministern tillförordnad minister ger riksdagen i en aktuell fråga. Statsministerns upplysning kan inte remitteras till utskott för behandling. Riksdagen fattar inget beslut om upplysningen.

Statsministerns upplysning om strategin för den arktiska politiken
Finlands strategi för den arktiska politiken på statsrådets webbplats​

Kategorier