Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Statsrådets förordning om möjligheten att avvika från vårdgarantin får delvis förbli i kraft

Publicerad 26-03-2021 15:55
Redigerad 26-03-2021 15:55

Statsrådets förordning om möjligheten att avvika från vårdgarantin får delvis förbli i kraft

Riksdagen beslutade fredagen den 26 mars att statsrådets förordning om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård upphävs till den del den gäller avvikelse från tidsfristerna inom mentalvårdstjänsterna för barn och unga. Till övriga delar förblir förordningen i kraft. 

Förordning tillämpas inom området för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Statsrådets förordning har utfärdats med stöd av paragraf 88 i beredskapslagen. Regeringen har överlämnat förordningen till riksdagen för granskning i efterhand. Vid eftergranskningen beslutar riksdagen om förordningen får förbli i kraft eller om den ska upphävas helt eller delvis. Innehållet kan inte ändras under riksdagsbehandlingen.

Beslutet fattades i enlighet med grundlagsutskottets betänkande (GrUB 5/2021)
Riksdagsbibliotekets infopaket: Beredskapslagen under coronatiden​

Kategorier