Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Riksdagen diskuterade Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak

Publicerad 23-11-2021 16:10

​Utrikesminister Pekka Haavisto (gröna) presenterade redogörelsen för riksdagen. Arkivbild.​

Riksdagen diskuterade Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak

Riksdagen förde tisdagen den 23 november remissdebatt om statsrådets redogörelse om fortsatt finländskt deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak (SRR 9/2021). Redogörelsen presenterades av utrikesminister Pekka Haavisto (gröna).

Enligt Haavisto är det viktigt med ett övergripande deltagande i åtgärder som stöder stabiliseringen och återuppbyggnaden av Irak. ” Sedan 2014 har Finlands utvecklingsbistånd och humanitära bistånd till Irak sammanlagt uppgått till cirka 38 miljoner euro”, konstaterade Haavisto.

Enligt statsrådets redogörelse är avsikten att Finland fortsätter delta i insatsen med cirka 75 soldater från den 1 januari till den 31 december 2022. Deltagandet innefattar utbildnings- och rådgivningsverksamhet i Irak, inklusive operativ rådgivning, behövligt egenskydd och deltagande i behövliga stabsuppgifter. Målet är att stärka den egna förmågan hos säkerhetsstyrkorna i Irak och i den autonoma kurdistanska regionen i Irak att bekämpa Isis, att återställa den lagliga statsmaktens kontroll och att stödja återställandet av säkerhet och stabilitet i regionen. Avsikten är att basen i Erbil tills vidare anlitas som stödjepunkt.

Efter remissdebatten remitterades ärendet till utrikesutskottet för vidare behandling.

Statsrådets redogörelse är en utredning som statsrådet lämnar till riksdagen i frågor som gäller rikets styrelse eller internationella relationer. Statsrådets redogörelse kan inte bli föremål för en förtroendeomröstning.

Statsrådets redogörelse SRR 9/2021 ​

Kategorier