Direkt till innehållet

Studiepenningen binds vid folkpensionsindex

Publicerad 21-11-2019 18:30
Redigerad 28-11-2019 08:16

​Bild: Monkey Business Images

Studiepenningen binds vid folkpensionsindex

​Riksdagen har godkänt ändringen av lagen om studiestöd. Genom ändringen binds studiepenningen vid folkpensionsindex, varvid dess köpkraft följer den allmänna prisutvecklingen.

Indexjusteringarna görs årligen i början av höstterminen. Justeringen görs i studiepenningen, studiepenningens försörjarförhöjning och läromaterialstillägget. Dessutom höjs studiepenningens försörjarförhöjning med 25 euro per månad.

Möjligheten att reglera bostadstilläggets belopp i länder med låg hyresnivå slopas för att bidraget till studerande utomlands ska bestämmas jämlikare än nu. Vidare kommer utländska högskolors terminbegrepp och examensförfaranden att beaktas i villkoren för studielånskompensation. 

Lagen avses huvudsakligen träda i kraft den 1 januari 2020.

Lagförslaget godkändes enligt kulturutskottets betänkande (KoUB 4/2019).

Kategorier
Ungdomensriksdag