Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar i första behandling

Publicerad 26-05-2020 19:00
Redigerad 27-05-2020 10:31

​Social- och hälsovårdsutskottets ordförande Anu Vehviläinen (cent) presenterade utskottets betänkande i plenum.

Temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar i första behandling

Riksdagen godkände tisdagen den 26 maj i första behandling den temporära ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar. Innehållet i lagförslaget godkändes enligt social- och hälsovårdsutskottets betänkande (ShUB 11/2020). Genom ändringen föreskrivs det om sådana restriktioner för förplägnadsrörelser med stöd av vilka de kan öppnas för kunder och spridningen av coronaviruset samtidigt kan förhindras.

Till lagen fogas en ny paragraf där man för att undvika smittorisken i restauranger och kaféer temporärt begränsar bland annat antalet kundplatser och på så sätt ser till att det är tillräckligt stort avstånd mellan kunderna. Restaurangerna och kaféerna får hålla öppet mellan klockan 6 och 23. Serveringen av alkoholdrycker får inledas klockan 9 och ska avslutas senast klockan 22.
 
Regionförvaltningsverken övervakar att begränsningarna och skyldigheterna iakttas. Regionförvaltningsverken kan bestämma att de missförhållanden och brister som de observerar vid övervakningen ska korrigeras. Förplägnadsrörelse som väsentligt har brutit mot skyldigheterna kan stängas för kunder i högst en månad.

Ärendet tas ännu upp till en andra behandling. Enligt preliminära uppgifter hålls den andra behandlingen fredagen den 29 maj.

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande 11/2020

Kategorier