Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Det skyddade beloppet vid jämkning av arbetslöshetsförmåner höjs temporärt

Publicerad 02-06-2020 16:30
Redigerad 02-06-2020 16:32

Det skyddade beloppet vid jämkning av arbetslöshetsförmåner höjs temporärt

Riksdagen har godkänt temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin. Syftet med undantagen är att ekonomiskt stödja sysselsättning i deltidsarbete och kortvarigt arbete. 

Det skyddade beloppet vid jämkning av arbetslöshetsförmåner höjs temporärt. Med skyddat belopp avses det penningbelopp som en arbetslös får tjäna utan att det inverkar på beloppet av arbetslöshetsförmånen. Beloppet höjs temporärt från nuvarande 300 euro till 500 euro i månaden och från 279 euro till 465 euro under en period om fyra kalenderveckor.

Samtidigt förkortas den tid som går åt till arbetsresan, som är ett krav för beviljande av rörlighetsunderstöd vid heltidsarbete, temporärt. Rörlighetsunderstöd kan temporärt betalas för heltidsarbete, om personens dagliga resa till arbetet när arbetet inleds överstiger två timmar i stället för nuvarande tre timmar.

Avsikten är att förbättra den ekonomiska säkerheten för arbetslösa i deltidsarbete eller kortvarigt arbete i en situation där heltidsarbete inte nödvändigtvis ännu finns att tillgå. Avsikten är också att stödja sysselsättningen i heltidsarbete och säsongsarbeten som är kritiska med tanke på jordbruket.

Lagen gäller till och med den 31 oktober 2020.

Lagförslaget godkändes enligt social- och hälsovårdsutskottets betänkande (ShUB 12/2020).

Kategorier