Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Utvecklingspolitiska redogörelsen för de kommande valperioderna i remissdebatt

Publicerad 14-09-2021 18:00
Redigerad 14-09-2021 18:00

​Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari (sd) presenterade redogörelsen för riksdagen. 

Utvecklingspolitiska redogörelsen för de kommande valperioderna i remissdebatt

Riksdagsbehandlingen av utvecklingspolitiska redogörelsen för de kommande valperioderna (SRR 5/2021) inleddes tisdagen den 14 september med remissdebatt. Efter remissdebatten fortsätter behandlingen i utrikesutskottet.

Redogörelsen som sträcker sig över valperioderna dra upp riktlinjer för Finlands verksamhet och mål i utvecklingspolitiken och utvecklingssamarbetet. Syftet är i synnerhet att stärka långsiktigheten i Finlands utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete ur principernas, värderingarnas och målens perspektiv. 

Med utvecklingspolitik avses Finlands konsekventa agerande inom alla sektorer för internationellt samarbete och nationell politik som påverkar utvecklingsländernas ställning. Finlands utvecklingssamarbete syftar till att stärka bärkraften i utvecklingsländerna. Deras eget ansvar för utvecklingen är centralt.

Efter remissdebatten remitterades ärendet till utrikesutskottet för vidare behandling. 

Statsrådets redogörelse är en utredning som statsrådet lämnar till riksdagen i frågor som gäller rikets styrelse eller internationella relationer. Statsrådets redogörelse kan inte bli föremål för en förtroendeomröstning.

Utvecklingspolitisk redogörelse för de kommande valperioderna​

Kategorier