Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Vaccinationsskydd hos vårdpersonalen och befrielse från mervärdesskatt för coronavirustest i första behandling

Publicerad 21-12-2021 11:30

Vaccinationsskydd hos vårdpersonalen och befrielse från mervärdesskatt för coronavirustest i första behandling

Riksdagen godkände tisdagen den 21 december i första behandling innehållet i lagen om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar. Till lagen fogas en temporär paragraf som gör det möjligt att kräva att arbetsgivarna inom social- och hälsovården ser till att personalen inte utsätter de vårdbehövande för covid-19-smitta. Ärendet tas ännu upp till andra behandling tisdagen den 28 januari.

Arbetsgivaren kan endast av särskilda skäl anlita personer som inte har tillräckligt skydd mot sjukdomen covid-19 för arbete med klienter och patienter. En person som av medicinska skäl inte kan ta covid-19-vaccinet får arbeta genom att visa upp ett intyg över ett negativt resultat av ett covid-19-test som tagits högst 72 timmar före arbetet börjat.

Om en anställd inte uppfyller dessa krav ska arbetsgivaren i första hand erbjuda annat arbete i enlighet med arbetsavtalet eller, om sådant arbete inte står till buds, något annat arbete som lämpar sig för arbetstagaren. Om inget lämpligt arbete står till buds eller om arbetstagaren vägrar ta emot det, är arbetsgivaren inte skyldig att betala lön för den tid som arbetet förhindras, förutsatt att inget annat har avtalats. 

Avsikten är att paragrafen träder i kraft så snart som möjligt och gälla till och med den 31 december 2022. I paragrafen ingår en övergångsperiod på en månad för att arbetsgivarna ska kunna ordna tjänsterna på ett ändamålsenligt sätt och för att ovaccinerade anställda ska hinna vaccinera sig. 

Innehållet i lagen godkändes enligt social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 37/2021.

Riksdagen godkände också på tisdag i första behandling innehållet i lagen om temporär ändring av mervärdesskattelagen. Syftet är att sänka priset på hemtest och på så sätt göra det lättare att testa sig för covid-19. Ärendet tas upp till en andra behandling tisdagen den 28 januari. 

Genom ändringen undantas sådana medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik av sjukdomen covid-19 som används vid självtestning temporärt från skatt. 

Befrielsen från mervärdesskatt gäller både försäljningen av hemtest i Finland och anskaffningen av test från länder utanför EU och från andra medlemsstater.

Avsikten är att ändringen träder i kraft den 1 januari 2022 och gälla till och med den 31 december 2022.

Innehållet i lagen godkändes enligt finansutskottets betänkande (FiUB 34/2021). ​

Kategorier
Plenum