Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Sami Yläoutinen generaldirektör för Statens revisionsverk

Publicerad 20-12-2021 15:55

​Valet av generaldirektör för Statens revisionsverk förrättas med slutna valsedlar.

Sami Yläoutinen generaldirektör för Statens revisionsverk

Riksdagen har valt ekonomie doktorn Sami Yläoutinen till generaldirektör för Statens revisionsverk för mandatperioden 1.1.2022–31.12.2027. 

Yläoutinen är för närvarande budgetchef vid finansministeriet. Han har arbetar vid finansministeriet med olika uppgifter sedan 1999.

Statens revisionsverk​ finns i anknytning till riksdagen och är den högsta externa revisorn. Verket reviderar skötseln av statsfinanserna, övervakar finanspolitiken och utövar tillsyn över val- och partifinansieringen. 

Kategorier